بررسی ده سایت برتر جهان از نظر بهینه سازی

در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۳ تیم برنامه نویسی جنود به بررسی ده سایت برتر جهان از نظر بهینه سازی پرداخت .

تیم برنامه نویسی جنود  گزارشی از خلاصه نتایج خود را در ادامه ارائه می دارد:

رتبه ادرس اینترنتی درجه سرعت(page speed) درجه سئو سرعت بارگذاری سایت Total number of requests حجم صفحه اصلی
جدول مهمترین نتایج بررسی ده سایت برتر جهان از نظر بهینه سازی
۱ http://www.facebook.com/ ۹۷% ۹۷% ۲٫۵۱ s ۲۱ ۱۹۲KB
۲ http://www.yahoo.com/ ۹۲% ۸۷% ۲٫۴۶ s ۵۴ ۴۳۵KB
۳ http://www.live.com/ ۹۰% ۹۵% ۴٫۱۶ s ۶ ۵۰٫۲KB
۴ http://www.wikipedia.org/ ۶۵% ۸۶% ۱٫۶۰ s ۱۹ ۸۷٫۵KB
۵ http://www.msn.com/ ۹۱% ۷۶% ۳٫۶۵ s ۹۵ ۷۶۶KB
۶ http://www.microsoft.com/ ۷۶% ۷۴% ۶٫۶۶ s ۶۴ ۱٫۰۱MB
۷ http://www.blogspot.com/ ۹۳% ۹۱% ۶٫۷۷ s ۳۲ ۱۳۳KB
۸ http://www.baidu.com/ ۹۸% ۹۴% ۴٫۴۲ s ۹ ۳۵٫۵KB
۹ http://www.qq.com/ ۹۴% ۶۵% ۱۸٫۷۴ s ۱۷۹ ۱٫۵۱MB
۱۰ http://www.mozilla.com/ ۹۴% ۸۹% ۲٫۶۷ s ۲۶ ۶۹۴KB